Konsekwencje dla nietrzeźwego pracownika

Przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwości jest niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo naraża samego zainteresowanego i inne osoby na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli nietrzeźwy pracownik obsługuje pojazdy mechaniczne. Mimo że przyzwolenie społeczne na takie zachowania jest coraz mniejsze, to niestety picie alkoholu w czasie pracy wciąż się zdarza. Jakie są konsekwencje dla pijanego pracownika?

Czy pracodawca może przeprowadzać badanie alkomatem?

Pracodawca ma prawo dokonać badania alkomatem, ale tylko jeśli pracownik wyrazi na nie zgodę. Bez uzyskania zgody nie ma możliwości przeprowadzenia testu. Jednak, jeśli pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, to może wezwać policję. Funkcjonariusze przeprowadzą badanie alkomatem, a jeśli pracownik odmówi, to zabiorą go na badanie zawartości alkoholu we krwi. W takiej sytuacji zgoda pracownika nie jest już potrzebna. Trzeba też przyznać, że pracownik, który odmówił „dmuchnięcia” od razu jest podejrzany i można uznać, że przyszedł do pracy pijany.

Pracodawca ma prawo wykonać badanie alkomatem wszystkich uczestników wypadku, do którego doszło na terenie zakładu pracy. Odmowa poddania się testom lub wynik potwierdzający spożywanie alkoholu sprawia, że pracownik traci prawo do ubezpieczenia wypadkowego, a dodatkowo może zostać ukarany przez pracodawcę. Jeśli pracownik nie zgadza się z wynikiem przeprowadzonego testu alkomatem, należy go zabrać do laboratorium na badanie krwi, które wyjaśni wszystkie wątpliwości.

Pijany pracownik – konsekwencje

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwo wszystkim osobom, które znajdują się na terenie zakładu pracy. Jednym z zagrożeń może być pijany pracownik, który może ponieść konsekwencje swojego zachowania. Pracownikowi, który pił przed pracą lub w jej trakcie mogą grozić różne konsekwencje, a rodzaj i dotkliwość kary dobiera pracodawca w zależności od skali przewinienia. Przede wszystkim takiego pracownika można nie dopuścić do wykonywania obowiązków i pozbawić go wynagrodzenia za ten dzień. Często stosowana jest również nagana i kara finansowa dla nietrzeźwego pracownika. Najgorszą konsekwencją jest zwolnienie w trybie natychmiastowym bez zachowania okresy wypowiedzenia i bez prawa do odprawy, czyli tzw. dyscyplinarka.