Wczoraj w Sali Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego odbył się Koncert – seminarium „Bezpieczny Lublin”, którego organizatorem jest Biuro Organizacyjne „Zespół”. Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Lublinie od wielu lat są współrealizatorami tego wydarzenia. Tegoroczne seminarium zostało poświęcone promocji projektu KMP w Lublinie „STOP WANDALOM”.

Część seminaryjną poprowadziła Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Teresa Wąsikowska. Podczas wystąpienia przedstawiła założenia projektu „STOP WANDALOM", którego głównym celem jest ograniczenie liczby zdarzeń dotyczących niszczenia mienia na terenie Lublina. W trakcie seminarium zwrócono uwagę na wzmożone działania podejmowane przez policjantów, w związku z występującymi uszkodzeniami i niszczeniem mienia. Zdarzenia te generują szkody indywidualne i społeczne, rodzą poczucie krzywdy i wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa. Przestępstwa i wykroczenia związane z wandalizmem należą do grupy czynów uciążliwych społecznie i często trudnych do identyfikacji ich sprawców. Polegają one głównie na uszkodzeniach samochodów, niszczenia ławek w parkach i na osiedlach, urządzeń na placach zabaw, znaków drogowych wiat przystankowych, podpalaniu śmietników i pomieszczeń na osiedlach, zamalowywaniu elewacji i klatek schodowych w domach wielorodzinnych. Dlatego też ważne jest, by społeczność lubelska włączyła się w działania profilaktyczne, reagowała na akty wandalizmu i nie akceptowała zachowań dotyczących niszczenia mienia.

W trakcie seminarium została zaprezentowana prezentacja multimedialna przedstawiająca akty wandalizmu w świetle naszego miasta i działań profilaktycznych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Dodatkowo przedstawiciele Wydziału Prewencji KMP w Lublinie, rozdawali uczestnikom plakaty promujące wydarzenie oraz breloki z logo projektu, pozyskane dzięki współpracy z Biurem Organizacyjnym „Zespół”.

Gościem części artystycznej koncertu był Krzysztof Daukszewicz, który dostarczył dużej dawki dobrego humoru.

E.K.

  • uczestnicy seminarium przy policyjnym stoisku
  • policyjne stoisko
  • Krzysztof Daukszewicz podczas koncertu
  • policjanci podczas seminarium