Podoficerskie szkolenie policji w Lublinie zakończone

48 policjantów z Lubelskiego Garnizonu Policji zakończyło właśnie intensywne szkolenie podoficerskie. Kurs, który trwał od 19 czerwca do 9 lipca 2024 roku, składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych zarówno online, jak i stacjonarnie. Zajęcia zakończyły się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowców ze Szkoły Policji w Katowicach.

Szkolenie podoficerskie w hybrydowej formie

Szkolenie zawodowe podoficerskie dla policjantów z Lubelskiego Garnizonu Policji odbyło się w formie hybrydowej. Kursanci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach online, prowadzonych przez wykładowców ze Szkoły Policji w Katowicach, co pozwoliło na elastyczne dostosowanie się do potrzeb każdego uczestnika. Część teoretyczna była realizowana zdalnie, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się stacjonarnie w obiektach dydaktycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, zlokalizowanych przy ulicy Grenadierów.

Intensywny program szkoleniowy

Policjanci uczestniczący w szkoleniu zdobywali i doskonalili wiedzę z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej oraz wybranych zagadnień z prawa wykroczeń, postępowania przygotowawczego, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Kurs obejmował również techniki przeprowadzania trudnych interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło także zajęć sportowych i wyszkolenia strzeleckiego, które były ważnym elementem programu.

Egzamin końcowy i oficjalne zakończenie

Wczoraj, po 15 dniach intensywnego szkolenia, uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego. Test przeprowadzili wykładowcy ze Szkoły Policji w Katowicach, oceniając wiedzę i umiejętności zdobyte przez kursantów. Na oficjalnym zakończeniu pierwszego w województwie lubelskim szkolenia podoficerskiego obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, mł. insp. Tomasz Gil, który gratulował uczestnikom ukończenia kursu.

Znaczenie szkolenia dla lokalnej społeczności

Szkolenie podoficerskie to ważny krok w rozwoju zawodowym policjantów, który nie tylko podnosi ich kwalifikacje, ale także wpływa na poprawę bezpieczeństwa w regionie. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, funkcjonariusze będą mogli jeszcze skuteczniej pełnić swoje obowiązki, co przekłada się na wyższy poziom ochrony obywateli. Takie inicjatywy pokazują, jak istotna jest ciągła edukacja i doskonalenie zawodowe w służbach mundurowych.


Źródło: KWP Lublin