Bychawska młodzież w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odkrywa tajniki pracy wojewody
Wizyta uczniów z Bychawy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim stała się okazją do niezwykłej lekcji wychowania obywatelskiego. Spotkanie z wicewojewodą lubelskim Wojciechem Wołochem otworzyło przed młodymi ludźmi drzwi do zrozumienia, jak funkcjonuje administracja rządowa na szczeblu województwa.
  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie odwiedzili Lubelski Urząd Wojewódzki.
  2. Spotkanie z wicewojewodą lubelskim Wojciechem Wołochem, który omówił temat roli wojewody.
  3. Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zadaniami wojewody.
  4. Wicewojewoda Wołoch przedstawił wojewodę jako osobę pełniącą misję na rzecz społeczeństwa, zarówno w wymiarze funkcji, jak i misji.
  5. Uczestnictwo w interaktywnych rozmowach i poznawanie odznaczeń państwowych.
  6. Wicewojewoda zwrócił uwagę na znaczenie roli młodych w przyszłości administracji oraz państwa.

Wycieczka do serca administracji wojewódzkiej w Lublinie była dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale również do zrozumienia, że każdy obywatel ma wpływ na kształtowanie rzeczywistości kraju. Wicewojewoda lubelski, Wojciech Wołoch, podczas spotkania z młodzieżą, podkreślił znaczenie funkcji wojewody, wskazując na jej dwojaką naturę - zarówno jako zawód, jak i misję.

"Chciałbym Wam przekazać, dlaczego jest ktoś taki jak wojewoda. To ktoś, kto ma swoją misję. Jest organem administracji rządowej, przedstawicielem władzy, tutaj, na Lubelszczyźnie - władzy, którą pewnie widzicie w telewizji, o której rozmawiają Wasi rodzice", mówił Wojciech Wołoch. Dodał również, że misja wojewody polega na pilnowaniu, by wszystko w województwie funkcjonowało sprawnie i zgodnie z prawem, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i rozwoju społeczności lokalnych.

Praktyczne lekcje wychowania obywatelskiego, takie jak ta, mają istotny wpływ na kształtowanie świadomości młodych ludzi o funkcjonowaniu państwa i jego struktur. Przekazując uczniom wiedzę na temat roli i zadań wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki otwiera przed nimi perspektywę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju. Spotkania takie są również zachętą dla innych szkół do organizowania podobnych wyjazdów edukacyjnych.


Opierając się na: LUW Lublin