Wczorajszy dzień przyniósł nam wiele radości z powodu ważnych wyróżnień, jakie otrzymali mieszkańcy naszego miasta oraz instytucje, którzy działali i działają na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Miło nam poinformować, że  wczoraj w Rzeszowie odbyła się Regionalna Gala Konkursu Lodołamacze, podczas której Lodołamacza Specjalnego otrzymała Pani Agnieszka Zańko.

Przez ostatnie 12 lat aktywnie współpracowała z Miastem Lublin pełniąc funkcję Przewodniczącej Społecznej Rady ds,. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta  Lublin.

Pani Agnieszka jest osobą szczególnie zaangażowaną w sprawy ważne dla mieszkańców naszego miasta, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wśród laureatów tegorocznego konkursu są także:

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji Start – II miejsce w kategorii „Instytucja”oraz

Spółdzielnia Niewidomych Modesta Sękowskiego w Lublinie – I miejsce w kategorii „Zatrudnienie Chronione”,

z którymi także realizujemy wspólne inicjatywy na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Laureatem jest także firma Librex Izabela Orzeł z Lublina – II miejsce w kategorii „Otwarty Rynek”.

Lodołamacze to konkurs promujący zatrudnienie i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnościami organizowany przez  Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Gala Regionalna obejmuje województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie i podlaskie.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy zasłużonych wyróżnień!

Również w dniu wczorajszym Odznaką Honorową RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”, pośmiertnie został odznaczony Pan Jan Arczewski, który zmarł w lipcu tego roku.

Pan Jan Arczewski pracował jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie, którego był także  Mieszkańcem. Wybitny działacz społeczny, autor książek, poeta i felietonista Był inicjatorem pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych, który prowadził przez 37 lat. Więcej informacji pod linkiem.