W dniach 15-17 listopada odbyło się spotkanie sieci EUniverCities w mieście Innsbruck (Austria). Wspólnie z Urzędem Miasta Lublin tandem tworzy Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.

Tematem przewodnim dyskusji, spotkań i warsztatów był zrównoważony rozwój miast.
Miasto Lublin reprezentowane było przez Wiktorię Herun, koordynatorkę lubelskiej sieci EUniverCities oraz Uniwersytet Marii Curie Skłodowska w osobie pełnomocniczki Rektora UMCS ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia oraz studentki pochodzącej ze Sri Lanki a studiującej w naszym mieście. Spotkanie było również okazją do promocji Lublina oraz zaproszeniem na obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku w Lublinie. W przeprowadzonym głosowaniu, zdecydowaną większością głosów, miasto Lublin zostało gospodarzem następnego zjazdu sieci w czerwcu 2023 r. W Lublinie będzie gościć ponad 70 osób z 17 krajów Europy.

„EUniverCities” jest siecią zawiązaną w roku 2012 r. z inicjatywy Miasta Delft, w Holandii. Obecnie sekretariat prowadzi Miasto Exeter, Anglia. Miasta - członkowie sieci mają wspólną cechę charakterystyczną, to jest obecność w mieście silnego środowiska akademickiego. Z zasady miasta zgłaszają akces do sieci i uzyskują jej członkostwo w tandemie miasto/uczelnia, uczelnie w nim funkcjonujące. Celem współpracy jest wzajemne uczenie się, jak tworzyć najatrakcyjniejsze warunki do studiowania, a także promocja istniejącego potencjału naukowego i dydaktycznego w danym mieście.
Miasto Lublin przystąpiło do sieci wspólnie z lubelskimi uczelniami w roku 2014 r.