grafika, adam mickiewicz ballady i romanse

„Ballady i romanse” to temat tegorocznego Narodowego Czytania. Po raz kolejny miłośnicy literatury spotkali się 9 września 2022 r. w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, by czytać sztandarowe działo polskiego romantyzmu.

 

Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, któremu przypadło pierwsze czytanie ludowej ballady „Pierwiosnek”. Pan Starosta zwrócił się do liczne zebranej młodzieży szkolnej podkreślając, że w czasach mediów społecznościowych czytanie schodzi na dalszy plan, ale zawsze warto pamiętać o nieocenionej roli książki.

Na początek historię nieszczęśliwej Karusi w balladzie „Romantyczność” odczytali Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski i Anna Zielińska Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zagadkowe miejsca nad brzegami jeziora Świteź i Kołdyczewo w utworze „Świteź” przybliżyli Marta Janeczko Skarbnik Powiatu, Artur Rumiński Sekretarz Powiatu i Michał Sieczka Doradca Wojewody Lubelskiego.

Balladę „Rybka” opowiadającą o siłach natury, mających wpływ na życie człowieka przeczytali Radni Powiatu Lubelskiego: Joanna Kaznowska, Anna Pawlas i Krzysztof Chmielik.

Problem winy i kary obecny w balladzie „Lilije” przybliżyli dyrektorzy szkół: Anna Matysek, Anna Kozioł, Marcin Kępowicz i Janusz Sagan, którzy wystąpili w parze ze swoi uczniami.

W balladzie „To lubię” świat realny miesza się z fantastycznym i to tak dokładnie że trudno to rozpoznać. Utwór ten zaprezentowali Renata Rudzka dyrektor SOSW w Załuczu, Renata Rejnowska dyrektor ZSS przy DPS w Matczynie, Renata Bielecka dyrektor WORD w Lublinie , Bożena Filipek  dyrektor SOSW w Bystrzycy i Rafał Lipert dyrektor Domu Dziecka w Przybysławicach i Dąbrowicy.

W atmosferę niezwykle emocjonalnej i lirycznej ballady pt. „Kurhanek Maryli” opowiadającej o uczuciach trzech osób rozpaczających po śmierci młodej dziewczyny wprowadzili nas: Agnieszka Kośkiewicz dyrektor Poradni Pedagogiczno -Pedagogicznej w Bychawie, Beata Bojarczyk dyrektor Poradni Pedagogiczno – Pedagogicznej nr 7 w Lublinie i Paweł Dudek dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

Wydarzenia następnej czytanej ballady rozgrywały się w karczmie o nazwie „Rzym”, w której polski szlachcic zaprzedał dusze diabłu. Utwór „Pani Twardowska” czytali Dorota Dobrzyńska Wójt Gminy Wysokie, Barbara Zdybel Wójt Gminy Strzyżewice, Magdalena Kostruba Zastępca Burmistrza Bychawy i ks. Przemysław Ruszniak.

O prawidłowej postawie moralnej w utworze „Rękawiczka” opowiedziały Panie Katarzyna Antoniak Dyrektor CUW Powiatu Lubelskiego i Magdalena Udrycka Radna Powiatu Lubelskiego.

Natomiast o życiu nieszczęśliwie zakochanego Pasterza, który stał się wędrownym muzykiem i pośrednikiem między światem żywych i umarłych przeczytali gen. Brygady Rafał Miernik i płk Tadeusz Nastarowicz w utworze „Dudarz”.

Ostatnią balladę o tajemniczym tytule „Tukaj”, w której człowiek musi bezgranicznie zaufać drugiemu człowiekowi przestawili Renata Filipiak Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego i Seweryn Gąbka Zastępca Dyrektora Wydz. Edukacji Specjalnej i Wspomagania w Lubelskim Kuratorium Oświaty.

Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć teatralnej interpretacji ballady „Świtezianka” w wykonaniu uczniów szkolnego kółka teatralnego pod opieką pani Magdaleny Stacharskiej – Szwałek.

Na zakończenie imprezy odbył się konkurs online poświęcony „Balladom i romansom”.

Na zakończenie Wicestarosta Andrzej Chrząstowski podziękował wszystkim czytającym za przyjęcie zaproszenia i zaangażowanie w Narodowe Czytanie, następnie wręczył nagrody zwycięzcom konkursu a czytającym egzemplarz książki „Ballady i Romanse” ufundowanej przez MBP
im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Okazało się, że i dziś teksty Mickiewicza mogą budzić emocje – bawić wzruszać, wywoływać dreszcze.

Zapraszamy na następną edycje Narodowego Czytania powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.