W ramach współpracy miast partnerskich oraz porozumienia o organizacji praktyk między miastami Lublin i Nancy, od poniedziałku, 1 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Lublin przebywa dwoje studentów Uniwersytetu Lotaryńskiego. Marie i Simon poznają pracę wydziałów Urzędu, odwiedzają lubelskie muzea i instytucje kultury, poznają miasto.
Do Nancy, na analogiczną praktykę wyjechali Dominika i Wojtek z Lublina. W tym roku, po raz pierwszy Nancy zaprosiło również studentów ukraińskich. Ola i Zlata, studentki Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie dołączyły do kolegów polskich w Nancy.

Program letnich praktyk studenckich jest realizowany przez urzędy miast od 2011 r.