na zdjęciu znajdują się Radni VI Kadencji Rady Powiatu Lubelskiego

Porządek obrad XLIII

sesji Rady Powiatu w Lublinie

w dniu 9 czerwca 2022 r. (godz. 11:30)

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.   Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z pracy Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach.

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Wnioski i oświadczenia radnych.

9.   Sprawy bieżące.

10.   Wystąpienia okolicznościowe.

11.   Wręczenie statuetek za wkład w walkę z pandemią COVID -19.

12.   Wręczenie grawerów dla wyróżnionych pracowników SP ZOZ-ów za wybitne zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.

13.   Zamknięcie sesji.