przekazane auto z logo pfronu na szybie i napisem: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniu 5.10.2021 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie służył mieszkańcom gminy Wojciechów.

Samochód został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90 000,00 zł oraz środków z budżetu gminy Wojciechów 46 200,00 zł.
Dzięki trójstronnej współpracy Działu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie który od samego początku pilotował i pomagał w opracowaniu wniosku, Oddziału Wojewódzkiego PFRON oraz Gminy Wojciechów zakup pojazdu mógł zostać sfinansowany w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych „Programu wyrównywania różnic między regionami”, dzięki któremu Gmina może realizować projekt pn. „Sprawny dojazd do szkoły i na rehabilitację”.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. sprawowaną przez ks. Jana Hałasę - proboszcza Parafii św. Teodora w Wojciechowie, który dokonał również poświęcenia pojazdu. W uroczystości wzięli również udział Pan Krzysztof Michałkiewicz - Prezes PFRON, Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, Małgorzata Paprota - Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, Jacek Figarski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Aneta Hałabis - Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności PCPR, Marek Grzegorz Wojciechowski - radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Artur Markowski - Wójt Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka - Zastępca Wójta Gminy Wojciechów, Wojciech Mirosław - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Jarek Zubrzycki - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Wojciechów.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w całe przedsięwzięcie, które pokazuje że działając razem można więcej i sprawniej, a sprawy które wcześniej wydawałby się nieosiągalne zaczynają się materializować.
 
grupa samorządowców biorąca udział w przekazaniu samochodu
moment poświęcenia auta
starosta stojący przez samochodem
samochód z boku