Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie zaprasza do udziału w dwóch konkursach dla młodzieży: 

I Lubelski Konkurs Grafiki Dzieci i Młodzieży "MAŁY FORMAT"
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół plastycznych), domów kultury oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z miasta Lublin. Temat prac jest dowolny lub proponowane tematy: przyroda, architektura, portret. Format prac 20cm x 20cm. Tradycyjne techniki grafiki warsztatowej np. linoryt, gipsoryt, kolografia.

Współorganizatorami konkursu są: Fundacja "Ruchu Solidarności Rodzin" w Lublinie, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie

Termin nadsyłania prac: 15 października 2021 r.
Finał konkursu: 19 listopada 2021 r., MDK "Pod Akacją", ul. Grodzka 11
Więcej informacji o konkursie


XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2021"
pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych (z wyjątkiem szkół plastycznych). 

Wytyczne do nadsyłanych prac:

  • temat i format dowolny, 
  • wykonanie pracy w dowolnej technice grafiki warsztatowej: monotypia, sucha igła, litografia, linoryt, papieroryt, gipsoryt, drzeworyt, staloryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, techniki mieszane, 
  • ilość prac nieograniczona
  • każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwa i adres (telefon, fax, e-mail) szkoły.

Współorganizatorem konkursu jest Instytut Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny UMCS

Termin nadsyłania prac: 20 października 2021 r.
Finał konkursu: 19 listopada 2021 r., MDK "Pod Akacją", ul. Grodzka 1

Szczegółowe informacje o konkursie