W Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7 odbyła się premiera spektaklu pt. "Stop Przemocy" przygotowanego przez działającą w placówce Grupę Pat-Profilaktyka a Teatr. Spektakl poprzedziła prelekcja dotycząca cyberprzemocy przedstawiona przez policjanta Wydziału Prewencji KMP w Lublinie.

Spektakl skierowany był do wychowanków burs i internatów miasta Lublin i miał na celu zwiększenie wiedzy młodzieży w zakresie różnych rodzajów przemocy, radzenia sobie z nią, prawidłowego reagowania a także szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia asp. szt. Rafała Trockiego z WP KMP w Lublinie oraz pracowników CIK w Lublinie, którzy omówili specyfikę pracy ich placówki.

W czwartek w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki odbyła się premiera spektaklu pt. "Stop Przemocy".  Przygotowała ją działającą w placówce Grupa Pat-Profilaktyka a Teatr. Spektakl skierowany był do wychowanków burs i internatów miasta Lublin i miał na celu zwiększenie wiedzy młodzieży w zakresie różnych rodzajów przemocy, radzenia sobie z nią, prawidłowego reagowania a także szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Spektakl poprzedziła prelekcja dotycząca cyberprzemocy przedstawiona przez asp. szt. Rafała Trockiego z Wydziału Prewencji KMP w Lublinie. Policjant scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki wrzucone do sieci w krótkim czasie docierają  do wielu osób.

Policjant radził, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Funkcjonariusz podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. Omówił również zagadnienie odpowiedzialności prawnej za popełnione przestępstwa internetowe, a w szczególności związane z cyberprzemocą.

Później głos zabrali pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, którzy omówili specyfikę pracy ich placówki.

Policjant i pracownicy CIK apelowali, również by ofiary lub świadkowie cyberprzemocy szukali wsparcia i rozmawiali o swoich problemach  z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą dorosłą lub profesjonalistami zajmującymi się przedmiotowym zagadnieniem, gdyż wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy.

K.K.

  • Spektakl „Stop przemocy"
  • Spektakl „Stop przemocy"
  • Spektakl „Stop przemocy"
  • Spektakl „Stop przemocy"