„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie” to nazwa programu profilaktycznego, który organizuje Wydział Prewencji KMP w Lublinie. Wczoraj w Specjalnym Ośrodek Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie odbyła się inauguracja trzeciej edycji tego przedsięwzięcia. Jego celem jest zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi w zakresie zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Odbiorcami projektu jest młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodzice oraz nauczyciele. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy stanowi realne zagrożenie dla człowieka - odbiera wolność, oddala od miłości i prawdy prowadząc do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej młodych ludzi wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę  trudno natomiast temu zapobiegać. Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia, solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie właściwych  postaw wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół”.

W ramach działań profilaktyczno edukacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie  pn. „Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienia” dzielnicowy z III Komisariatu Policji w Lublinie i wspólnie z Wydziałem Prewencji KMP w Lublinie wczoraj spotkali się z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Z. Sękowskiej w Lublinie. Celem programu jest podniesienie poziomu świadomości społeczności szkolnej w zakresie zagrożeń zdrowotnych, konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Realizacja projektu odbywa się w formie debat młodzieży z przedstawicielami różnych instytucji, które w swoich zadaniach ustawowych prowadzą działania na rzecz osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem bądź swoją aktywnością  i postawą promują zdrowy styl życia.

Podczas spotkania młodzież zaprezentowała film edukacyjny, który nagrała w ramach konkursu realizowanego w ubiegłym roku przez KMP w Lublinie, a następnie przystąpiono do dyskusji i udzielania odpowiedzi uczniom przez specjalistów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i sportowców z Klubu Sportowego MKS Perła Lublin.

Uczniowie biorący udział w spotkaniu otrzymali materiały promujące przedmiotowy program w postaci ulotek i odblasków, które są finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Ponadto w ramach realizowanego spotkania zainaugurowano kampanię o charakterze edukacyjno - profilaktyczną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W związku z tym  podczas spotkania  zaprezentowano spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz hasła przewodniego. Jego cel upowszechniania wśród dzieci młodzieży  wiedzy dotyczącej zagrożeń  związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych był doskonałym podsumowaniem przedmiotowego spotkania edukacyjnego.

K.K.

  • Spotkanie w ramach programu "Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”
    Spotkanie w ramach programu "Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”
  • Spotkanie w ramach programu "Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”
    Spotkanie w ramach programu "Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”