Lubelski Urząd Wojewódzki gościł konferencję
Pomoc, która kształtuje przyszłość: lubelskie hospicjum prowadzi wyjątkową akcję
  1. XIV edycja akcji "Twój Dar Serca dla Hospicjum" odbyła się w Lublinie.
  2. Udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz oraz dyrekcja szkół.
  3. W ramach akcji szkoły organizują wydarzenia na rzecz hospicjum.
  4. Zbiórka wspiera edukację i wrażliwość społeczną najmłodszych.

Duch wspólnoty i solidarności wypełnił przestrzeń Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zebrały się osoby zainteresowane wspieraniem hospicjum dla dzieci. Spotkanie otworzyła mocna deklaracja Krzysztofa Komorskiego, wojewody lubelskiego: "Nie ma chyba nic ważniejszego, niż wspieranie w chorobie małych dzieci. Ta akcja ma uczyć empatii, wrażliwości. Uczestnictwo w niej będzie to krzewiło. Dla mnie to zaszczyt objąć tę akcję patronatem, a jednocześnie zadeklarować wsparcie polskiego rządu dla podobnych inicjatyw".

Prezes Hospicjum o. Filip Buczyński podkreślił, jak ważne jest zaangażowanie młodych ludzi w działania charytatywne: "W trakcie czternastu edycji akcji udało nam się zebrać blisko 1 310 000 złotych. Dokonały tego dzieci z Lubelszczyzny, co może wydawać się fenomenem, ale trzeba pamiętać, że za nimi stoją nauczyciele, którzy wykazują chęć, by coś wspólnie zorganizować oraz zainspirować dzieci do pomocy. Często później ci uczniowie są naszymi wolontariuszami. Dobro wraca więc w odpowiedzialnych postawach obywatelskich".

Akcja "Twój Dar Serca dla Hospicjum" to nie tylko okazja do zbiórki funduszy, ale również moment edukacyjny dla najmłodszych. Organizowane przez szkoły wydarzenia artystyczne i kulturalne, kiermasze, na których zbierane są środki, służą nie tylko wsparciu hospicjum, ale także kształtowaniu postaw społecznych i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży.

Udział w akcji to realne wsparcie dla potrzebujących i budowanie fundamentów społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i pomocy. Każdy gest, każda działalność ma ogromne znaczenie, co podkreślają wszyscy uczestnicy i organizatorzy tego przedsięwzięcia.


Źródło: Urząd Wojewódzki