Poznaliśmy laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury za rok 2022. W piątek, 26 maja, o godzinie 18.00 w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie odbyła się Gala Kultury, podczas której ogłoszono i nagrodzono laureatów w czterech kategoriach.

– Przyznanie Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury to wyraz wdzięczności, a także uznania dla osób i instytucji zaangażowanych w rozwój oraz promocję lubelskiej kultury. Dzięki ich twórczości i działaniom, mieszkańcy i mieszkanki korzystają z bogatej, aktualnej i różnorodnej oferty wydarzeń, a Lublin jest postrzegany jako ważny ośrodek na kulturalnej mapie kraju. Dziękuję za ambitną działalność i tworzenie ciekawych oraz pełnych emocji wydarzeń. Gratuluję wszystkim laureatom i życzę dalszych sukcesów artystycznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

– Tegoroczna Gala Kultury była również okazją do wyróżnienia młodych artystów i animatorów, tak ważnych dla Miasta w roku Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ich zaangażowanie i ciekawe projekty to wartościowe elementy obchodów. Realizując założenia ESM Lublin 2023 dążymy do tego, aby być miastem ludzi aktywnych, świadomych, którzy mogą rozwijać swoje talenty i pasje – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2022 rok otrzymała firma Intrograf – Lublin S.A. za współfinansowanie i wspieranie działań programowych związanych z Jubileuszem 200-lecia powstania i 10-lecia wznowienia działalności Teatru Starego w Lublinie oraz inicjatyw zwiększających dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, a także za promowanie tej instytucji kultury.

Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2022 roku przyznano Muzeum Narodowemu w Lublinie za organizację wystawy „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” poświęconej życiu i twórczości artystki. Wystawa trwała 150 dni i była jednym z najciekawszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Frekwencja wyniosła blisko 87 tys. osób. Zaprezentowano ponad 50 prac pochodzących z niemal każdego etapu kariery artystycznej malarki.

Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2022 rok trafiła do Fundacji Sztukmistrze za produkcję i wystawienie polsko-ukraińskiego spektaklu nowocyrkowego pt. „Spektrum” we współpracy z Ars Vision Productions i CSK. Spektakl zaprezentował najbardziej widowiskową formę nowego cyrku z fascynującymi występami, wykonanymi przez światowej klasy artystów. Twórcy i producenci stworzyli wydarzenie artystyczne, którego przekaz i forma udostępnienia w pełni odpowiedziały na społeczno-kulturalne potrzeby dynamicznie zmieniającej się w wyniku wojny społeczności Lublina.

Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności otrzymał Stanisław Bałdyga – absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, jeden z najwybitniejszych polskich przedstawicieli sztuki linorytu. Mieszka i tworzy w Lublinie od ponad 50 lat. Jego doskonałe pod względem artystycznym i technicznym kompozycje zyskały uznanie na wielu krajowych i międzynarodowych przeglądach i konkursach. Bałdyga prezentował swoje prace na ponad 50 wystawach indywidualnych i blisko 300 zbiorowych w kraju i za granicą. Od lat udziela się także jako działacz organizacji artystycznych, instytucji kultury i popularyzator rodzimej kultury. Pełnił funkcje kierownicze w Zarządzie ZPAP Okręgu Lubelskiego. Pracuje jako doradca i ekspert w muzealnictwie.

Laureat Nagrody za Całokształt Działalności otrzymał statuetkę autorstwa prof. Adama Myjaka i 30 tys. zł, laureaci Nagrody Artystycznej i Nagrody za Upowszechnianie kultury otrzymali po 25 tys. zł. Z kolei nagroda dla Mecenasa Kultury ma charakter wyróżnienia honorowego, laureat otrzymał statuetkę autorstwa Bartłomieja Sęczawy. Podczas wydarzenia wręczono także nagrody okolicznościowe, w tym młodym artystom i animatorom, Medale Prezydenta Miasta Lublin oraz Medale Zasłużony dla Miasta Lublin.

Organizatorem uroczystej Gali Kultury było Miasto Lublin, a partnerem tegorocznego wydarzenia Centrum Kultury w Lublinie.