W najbliższy piątek (31 marca) obsługa mieszkańców w zakresie dowodów osobistych wyjątkowo będzie odbywała się do godz. 13.30. Dotyczy to wszystkich Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

Skrócenie godzin obsługi dotyczy też obywateli Ukrainy ubiegających się po raz pierwszy o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. W piątek (31 marca) osoby te mogą zgłaszać się do Centrum Obsługi Obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88/92 również do godz. 13.30.

Zmiany związane są z zaplanowaną przez Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualizacją systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Dowodów Osobistych oraz rejestr obywateli Ukrainy.

W pozostałych sprawach obsługa mieszkańców odbywa się bez zmian.