V sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII kadencji została zwołana na wtorek (28 marca). Radni obradowali w sali obrad w Ratuszu (pl. Łokietka 1) o godz. 9.00.

 

Porządek obrad Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Lublin.
 3. Pytania do Prezydenta Miasta Lublin.
 4. Informacje Radnych na temat działalności ich szkół.
 5. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII kadencji.
 6. Podjęcie uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany regulaminu Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina
 7. Podjęcie uchwały o objęcie patronatem II Lubelskiej Konferencji Młodzieżowej "Sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia"
 8. Sprawozdanie z działalności Prezydium między sesjami.
 9. Sprawozdanie z działalności komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta XVII kadencji.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie obrad.