Mieszkańcy Münster, jednego z niemieckich miast partnerskich Lublina, od początku wojny w Ukrainie są zaangażowani w pomoc w formie transportów humanitarnych, obejmujących zarówno żywność jak i inne produkty pierwszej potrzeby, sprzęt, w tym kuchenki polowe i generatory. Miasto Münster współpracuje ściśle w tym zakresie z miastem Lublin. W ostatnich miesiącach pomoc była kierowana do Winnicy, miasta zaprzyjaźnionego z Lublinem.

Formalnym potwierdzeniem skutecznej współpracy Lublina i Münster na rzecz Ukrainy, jest podpisana przez oba miasta, w Münster 9 marca br., oficjalna deklaracja współdziałania podejmowanego zarówno obecnie, w czasie wojny, jak i po zwycięstwie Ukrainy w procesie odbudowy kraju. Münster podpisze także porozumienie o solidarnościowym partnerstwie z Winnicą.

W wizycie przedstawicieli Lublina i Winnicy w Münster, w dniach 7-10 marca br., wzięli udział Pan Jarosław Pakuła, Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz Pan Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura - Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Lublin e.V., Jarosław Pakuła, Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz Krzysztof Stanowski, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej " class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> Pani Michaela Heuer, prezeska Stowarzyszenia Förderverein Münster-<a href=Lublin e.V.,..." />
Lublin e.V. oraz Krzysztof Stanowski, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej " class="js-lightbox" data-group="module" rel="module"> Pani Michaela Heuer, prezeska Stowarzyszenia Förderverein Münster-<a href=Lublin e.V. oraz..." />
uczestnicy spotkania w Münster, w środku pani Halyna Yakubovych, Wiceburmistrz...
zdjęcie uczestników spotkania w Münster
zdjęcie uczestników spotkania w Münster