Lublin kontynuuje działania profilaktyczne na rzecz ochrony dzieci przed otyłością, nadwagą i cukrzycą. Ponad 40 lubelskich szkół podstawowych weźmie udział w programie prozdrowotnym „Jedz z Głową”. Na ten cel Miasto przeznaczy ponad 600 tysięcy złotych, a program obejmie ponad 2 tys. uczniów.

– Zdrowie najmłodszych mieszkańców Lublina to obszar naszej szczególnej troski. Realizujemy szereg programów w zakresie profilaktyki chorób i nauki odpowiednich zachowań, ułatwiających utrzymanie dobrej kondycji. W ponad 40 szkołach kontynuujemy program „Jedz z Głową”, którego celem jest poprawa stanu zdrowia uczniów i edukacja żywieniowa. Musimy pamiętać, że na wybór diety mają wpływ nie tylko rodzice, ale także dyrektorzy szkół oraz pracownicy szkolnych stołówek. Jestem przekonana, że wczesna diagnostyka, zdobycie odpowiednich nawyków żywieniowych i zdrowy styl życia przyczynią się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych u dzieci – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Program polityki zdrowotnej na lata 2022-2024 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z Głową” finansowany jest ze środków z budżetu Miasta Lublin, a realizowany przez Fundację Medicover w 43 szkołach na terenie miasta. Jego pierwszą częścią, która potrwa od września do grudnia br., będą bezpłatne badania przesiewowe uczniów klas I. Ocena masy i składu ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi odbędą się w gabinetach szkolnych. Po wykonaniu badań rodzice będą mogli pobrać wyniki wraz zaleceniami w wersji online. Wyniki badań przesiewowych z poprzednich lat pokazały, że nadwaga występuje u ponad 33%, a otyłość u prawie 10% spośród ponad 5,5 tys. przebadanych uczniów z Lublina.

– W odpowiedzi na potrzeby rodziców oraz naszych najmłodszych uczestników programu do jego drugiej edycji włączamy aktywność fizyczną i motywujące wsparcie psychologów. Kładziemy też nacisk na kształcenie kadry zajmującej się żywieniem w szkołach. Podczas sierpniowych warsztatów dla tej grupy frekwencja wyniosła aż 96%. Inicjatywa była więc wyjątkowo trafiona
i potrzebna – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

Jeszcze we wrześniu ruszą pierwsze prozdrowotne zajęcia edukacyjne, które potrwają do końca roku. Podzielono je na części dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół oraz personelu odpowiadającego za żywienie zbiorowe. Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach edukacji żywieniowej w formie warsztatów i webinarów, na które złożą się także eksperymenty i zadania kreatywne, pobudzające wyobraźnię najmłodszych. Uczniowie spotkają się z psychologiem oraz będą brać udział w zajęciach sportowych. Z kolei w październiku zaplanowano pierwszy z trzech konkursów plastycznych z nagrodami.

W ramach zajęć dla rodziców omawiane będą zarówno zasady zdrowego komponowania posiłków, jak i bardziej specjalistyczne tematy, np. wpływ otyłości na gospodarkę hormonalną u dzieci, czy dieta w ADHD lub autyzmie. Rodzice otrzymają też konkretne porady psychologiczne jak najlepiej motywować dzieci.

Edukację nauczycieli i dyrekcji szkół rozpoczną warsztaty stacjonarne i online oraz spotkania z psychologiem. Następnie wezmą udział w praktycznych szkoleniach, których efektem będą scenariusze lekcji poświęconych zdrowemu żywieniu i przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym.

Kolejne działania „Jedz z Głową” realizowane będą w latach 2023–2024. Przewidziano w nich m.in. zajęcia sportowe z trenerami, spotkania z psychologami, szkolenia zdrowotne dla nauczycieli, webinary dla dyrekcji i kadry zajmującej się żywieniem zbiorowym w szkołach oraz liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Jak poprzednio, program „Jedz z Głową” zakończy się cyklem lekarskich badań końcowych, które przyniosą najbardziej aktualną diagnozę stanu zdrowia dzieci po uczestnictwie w trzyletnim programie.

Program „Jedz z Głową” jest jednym z wielu działań podejmowanych przez Miasto Lublin na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki chorób wśród dzieci. Od 2015 roku realizowany jest program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta. W jego bieżącej edycji, która rozpoczęła się we wrześniu, przebadanych zostanie 2 tys. uczniów w 32 szkołach. Wartość programu w tym roku wynosi 110 tys. zł. Program jest realizowany na terenie szkół w gabinetach przez pielęgniarki szkolne.

Od wielu lat uczniowie lubelskich szkół objęci są programem profilaktyki próchnicy zębów. Istotnym elementem działań programowych jest zapewnienie jak największej liczbie osób kompleksowej opieki stomatologicznej oraz nauka dbania o własne zdrowie. Adresatami programu są uczniowie lubelskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, a także ich rodzice/opiekunowie i nauczyciele. Lublin jest jednym z niewielu miast w Polsce, który utrzymał funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych w szkołach. W tym roku, na ten program Miasto przeznaczy 660 tys. zł.

W ramach działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego realizowany jest projekt „Szkoła ProMOCji zdrowia psychicznego”, o wartości blisko 109 tys. zł. Uczestniczą w nim uczniowie, rodzice i nauczyciele 11 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest nie tylko popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, ale także kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W ramach współpracy ze środowiskiem naukowo-medycznym w szkołach realizowany jest także program profilaktyki czerniaka. Celem tego ogólnopolskiego programu jest zwiększenie świadomości społecznej i zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki tego nowotworu. Zajęcia edukacyjne w ramach programu prowadzone są w oparciu o scenariusze opracowane przez Akademię Czerniaka – sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, w skład której wchodzą specjaliści w zakresie onkologii i dermatologii. W tym roku w programie ma wziąć udział około 1800 uczniów.

Aby podnieść standard usług świadczonych w gabinetach szkolnych, Miasto Lublin podjęło działania, które pozwolą na doposażenie tych placówek w sprzęt niezbędny do diagnostyki zdrowia uczniów. Środki na ten cel pozyskaliśmy w ramach współpracy z UNICEF. Aktualnie trwają zakupy wyposażenia gabinetów pomocy przedlekarskiej w szkołach, m.in. w sprzęt informatyczny. Ponadto w ramach współpracy z UNICEF do placówek oświatowo-wychowawczych zostaną przekazane apteczki pierwszej pomocy oraz informatory dotyczące szczepień obowiązkowych na terenie Polski. Na te działania UNICEF udzielił wsparcia finansowego w kwocie blisko 1 mln zł.

Pliki do pobrania

  • Jedz z Głową - prezentacja.pdf
    Nowa edycja programu Jedz z Głową 1.62 MB