W dniach 13-17 czerwca br. dwie osoby, reprezentujące Biuro Centrum Współpracy Międzynarodowej i Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, odbyły wizytę studyjną w Urzędzie Miasta Kowno w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Kadry Nowoczesnego Lublina).

Opiekunem merytorycznym podczas tej wizyty była Pani Karolina Bagočenko z Wydziału ds. Współpracy Zagranicznej. Odbyły się również spotkania w innych wydziałach i biurach urzędu. Spotkania te pozwoliły poznać strukturę organizacyjną Urzędu, kompetencje Wydziału w zakresie relacji międzynarodowych oraz wymienić doświadczenia zarówno jeśli chodzi o tematyczne obszary współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym z placówkami dyplomatycznymi krajów obcych akredytowanymi na Litwie, czy kryteria doboru partnerów, jak również praktykę organizacji wymiany międzynarodowej, począwszy od jej inicjowania poprzez źródła i zasady finansowania, a także logistykę.

Inną poznaną instytucją była „Kaunas In”. Jest to, zgodnie z litewskimi regulacjami prawnymi tzw. instytucja publiczna, a nie bezpośrednio miejska. Ma ona jednak zadania ściśle związane z miastem Kowno. Misją Kaunas In jest między innymi stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju biznesu, turystyki i marketingu międzynarodowego. Jej działania obejmują przyciąganie międzynarodowych inwestycji oraz promocję i wsparcie biznesu. Organizacja przyczynia się również do poprawy wizerunku miasta Kowna, rozwoju lokalnej turystyki oraz kompleksowej pomocy ekipom filmowym.

Kowno jest Europejską Stolicą Kultury 2022, miastem wyróżnionym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego za architekturę modernistyczną oraz kandydatem, z tego samego tytułu, do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bogactwo oferty kulturalnej, różnorodność architektoniczna, nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna, jak np. Žalgiris Arena czy odnawiany aktualnie Park Ąžuolynas, największa w Europie dąbrowa na terenie miasta czynią Kowno bardzo interesującym miejscem do życia, nauki i zwiedzania.

Wyjazd wzbogacił doświadczenia uczestników projektu przede wszystkim w zakresie budowania relacji międzynarodowych między samorządami oraz lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej w sprawach międzynarodowych, wzmocnił także ich kompetencje językowe. Z pewnością będzie to pomocne w ich dalszej pracy zawodowej.

Projekt Kadry Nowoczesnego Lublina zakłada udział 39 pracowników Urzędu Miasta Lublin w wyjazdach typu Job Shadowing (uczenie się pracy innych poprzez obserwację), umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk oraz nabycie nowych umiejętności. Projekt został dofinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus.