uczestnicy zebrania

Dnia 25 kwietnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się Drugie Posiedzenie Rady Porozumienia Partnerskiego jednostek Powiatu Lubelskiego Bystrzyca.

Przedstawiciele 17 jednostek samorządu terytorialnego dyskutowali nad bieżącymi problemami oraz wspólnej wizji rozwoju ponadlokalnego. Na spotkaniu zaprezentowany został harmonogram Strategii Rozwoju Ponadlokalnego przygotowywanej przez Wydział Rozwoju i Strategii, obejmującej wszystkie jednostki porozumienia. Odbyła się również prezentacja agendy powiatowych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na 2022 r. Zaprezentowany został również strategiczny dla Województwa Lubelskiego projekt Green Human Space.

uczestnik podczas spotkania

uczestnicy spotkania siedzący przy stole

uczestnicy spotkania