Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Policjanci lubelskiej drogówki biorą udział w kampanii społecznej „Czy to Cię tłumaczy?”. Projekt realizowany jest przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ramach akcji funkcjonariusze prowadzą działania prewencyjne.

Przez cały okres świąteczno-noworoczny, aż do 9 stycznia policjanci ruchu drogowego z Lublina biorą udział w kampanii społecznej „Czy to Cię tłumaczy?”. Projekt realizowany jest przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Informacje rozpowszechniane są zarówno wśród pieszych jak i kierowców. Uczestnicy ruchu otrzymują ulotki informacyjne dotyczące kampanii oraz elementy odblaskowe.

Kampania ma na celu uświadomienie osobom pieszym, że przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub korzystanie z telefonu podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy może doprowadzić do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Kierowcom, natomiast zwracana jest uwaga na obowiązek przestrzegania ograniczeń prędkości oraz o zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych. Korzystając z drogi należy pamiętać, że bardzo dużo zależy od naszego zachowania. Im większa uwaga i koncentracja podczas korzystania z drogi  tym bezpieczniej!

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

  • akcja prewencyjna
  • akcja prewencyjna