Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

biały napis na czerwonym tle Uwaga! Ważna informacja

Szanowni Państwo,

ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach
antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3
grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1.
stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) –
obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10
grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

 

Ikona pdfZarządzenie nr 322 Przewodniczącego Rady Ministrów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [208.92 KB]