W lubelskich szkołach podstawowych kontynuowany będzie program „Jedz z głową”. Jego celem jest nauka zasad zdrowego odżywiania, a także profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

– Miasto Lublin rozpoczęło realizację programu zdrowego odżywiania w lubelskich szkołach podstawowych już w 2012 roku. Działania edukacyjne kierujemy do uczniów klas I-III lubelskich szkół podstawowych, a także ich opiekunów, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Chcemy, by uczestniczyli w nim również pracownicy stołówek, którzy odpowiadają za żywienie zbiorowe. Szkolna stołówka, może być miejscem pozytywnej zmiany nawyków żywieniowych. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia uczniów i wzmocnienie postaw prozdrowotnych u wszystkich uczestników programu – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Programem objętych będzie ok. 2 tys. uczniów lubelskich szkół podstawowych z klas I-III. W harmonogramie działań przewidziano m.in. badania przesiewowe wśród dzieci oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników stołówek szkolnych. Poszczególne elementy programu będą realizowane w latach 2022-2024. Pierwszym etapem realizacji Programu będzie wybranie jego wykonawcy. Ogłoszenie konkursu planowane jest na początek przyszłego roku.

Uchwałę o realizacji kolejnej edycji programu w latach 2022-2024, Rada Miasta Lublin podjęła na ostatniej sesji - 18 listopada.