Instytucje Miasta Lublin po raz kolejny biorą udział w Kampanii „16 Dni Bez Przemocy”, która będzie realizowana w terminie 25 listopada - 10 grudnia br. W ramach Kampanii przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Okręgowej Rady Adwokackiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Prokuratury Okręgowej w Lublinie będą m.in. pełnić dyżury dla wszystkich osób zainteresowanych, zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy.

 • Centrum Interwencji Kryzysowej
 1. 25.11-10.12.2021r. w godz. 14.00-16.00 w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Północnej 125 w Lublinie, pełnione będą dyżury psychologów. Każda osoba mająca pytania dotyczące przemocy będzie mogła zwrócić się do Centrum o pomoc osobiście lub pod nr tel. 733-588-600.
 2. 30.11.2021r., 01.12.2021r. oraz 08.12.2021r., w godzinach 15.00-19.00 w siedzibie CIK przy ul. Probostwo 6a  możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji „Porozumienie bez przemocy” dla par oraz osób skonfliktowanych. Zapisy prowadzone będą pod numerem tel.: 81 466-55-46.
 3. Otwarte warsztaty prawne dla osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy (dla osób zagrożonych przemocą, świadków, osób wspierających ofiary przemocy). Dokładny termin podany zostanie po zebraniu grupy. Zapisy pod numerem telefonu 81 466-55-46.
 4. Wykłady na lubelskich uczelniach KUL, UMCS oraz WSEI prowadzone przez pracowników CIK, podczas których przekazywane będą treści dotyczące przemocy oraz pomocy CIK świadczonej dla mieszkańców Miasta Lublin, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
 • Prokuratura Okręgowa w Lublinie

29 listopada 2021 r. w godzinach 12.00-14.00 odbędzie się dyżur telefoniczny Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką przemocy w rodziny. Telefon 81 528-82-36.

 • Okręgowa Rada Adwokacka

30 listopada oraz 7 grudnia 2021 r. przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej będą udzielać nieodpłatnych porad telefonicznych, z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego.

30 listopada:

 • Telefon 601 149 997, w godzinach 08.00-10.30
 • Telefon: 506 845 175 oraz 600 403 345, w godzinach 09.00-15.00.
 • Telefon: 795 640 630, w godzinach 13.00-15.00

7 grudnia:

 • Telefon: 502 782 942 oraz 506 041 028, w godzinach 08.00-10.00
 • Telefon: 795 640 630, w godzinach 12.00-14.00
 • Telefon: 509 498 558, w godzinach 11.00-15.00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Poradnictwo specjalistyczne, świadczone przez pracowników socjalnych Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, świadczone w terminach 25 - 26 listopada, 29 listopada - 3 grudnia, 6 - 10 grudnia, w godz. 09.00-13.00, tel. 81 466-54-86.

 • Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych UML

29 listopada i 6 grudnia, w godz. 14.00 - 16.00, siedziba Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych, Lublin ul. St. Leszczyńskiego 23, sala nr 13 możliwość skorzystania z porad psychologa przez seniorów, którzy czują się ofiarami przemocy, w ich rodzinach występuje problem fizycznej lub psychicznej przemocy, nie potrafią bronić się przed agresją, która ich dotyka. Psycholog pomoże rozwinąć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i uświadomić prawa ofiary w tym zakresie. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 81 466 30 50.

Kampania zakończy się  wydarzeniem plenerowym „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody” w dniu 12.12.2021r. przy tamie na Zalewie Zemborzyckim organizowanym we współpracy z Lubelskim Klubem Morsów.  Wspólnie z lubelskimi morsami będziemy propagować zachowania bez przemocy, udzielać informacji, rozdawać ulotki, zachęcać osoby zainteresowane do kontaktu z Centrum Interwencji Kryzysowej. Wszystkie osoby podzielające hasło morsowania bez przemocy zapraszamy do wspólnej kąpieli lub kibicowania.