„Dbaj o czystość miasta” to hasło umieszczone na tabliczkach, które zaczęły pojawiać się na miejskich terenach zielonych. Jest to kontynuacja realizowanej przez Miasto Lublin kampanii „Miasto to też Twój dom”.

– Miasto jest jak dom, o który trzeba dbać. Tutaj mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy. Czysta i przyjemna przestrzeń jest naszym wspólnym dobrem. Dlatego kolejna odsłona kampanii „Miasto to też Twój dom” ma na celu zachęcenie wszystkich Lublinian do dbania o czystość i estetykę naszego miasta. Pamiętajmy, że mamy realny wpływ na to jak wygląda Lublin, jak się w nim czujemy i jak nasze miasto jest postrzegane przez turystów – mówi Blanka Rdest-Dudak, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

W ramach akcji na terenach zielonych zarządzanych przez Miasto pojawi się łącznie 220 tabliczek. Mają one zachęcać mieszkańców do dbania o czystość Lublina. Tabliczki zostaną umieszczone m.in.: w miejskich parkach, skwerach i zieleńcach.

Trwająca od 2015 roku kampania „Miasto to też Twój dom” to akcja obejmująca różnorodne działania społeczne, edukacyjne i kulturalne, których celem jest kształtowanie i podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie poszanowania i troski o przestrzeń naszego miasta. Do tej pory w ramach kampanii „Miasto to też Twój dom” były podejmowane tematy poprawy jakości powietrza w mieście oraz sprzątania po swoich pupilach.