16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Global Women’s Leadership Institute, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Kampania będzie prowadzona w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Przyłączając się do ww. akcji Samorząd Miasta Lublin planuje różne inicjatywy. Odbywać się będą m.in. dyżury psychologów, mediacje dla par, otwarte warsztaty prawne dla osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy. Przewidziane są też wykłady prowadzone przez pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej na lubelskich uczelniach: KUL, UMCS oraz WSEI.

Kampania zakończy się wydarzeniem plenerowym  pn.: „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody” organizowanym 12 grudnia nad Zalewem Zemborzyckim we współpracy z Lubelskim Klubem Morsów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wsparcia akcji „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody”, poprzez wykonanie czapek, szalików lub innych gadżetów w kolorystyce kampanii – fioletowo-żółtej. Będą one potrzebne morsom i osobom rozdającym ulotki. W kwestiach szczegółowych prosimy o kontakt z naszym Wydziałem pod nr tel. 81 466 20 64 lub 81 466 30 50.