Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin (Nr 832/XXV/2021) z dnia 29 stycznia 2021 r. termin na uiszczenie drugiej oraz trzeciej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych upływa 31 października br.

Przedmiotowa uchwała została podjęta przez Radę Miasta Lublin w związku z obowiązującymi na początku roku ograniczeniami handlu i usług związanymi ze stanem epidemii i umożliwiła zwolnienie restauratorów z pierwszej raty opłaty wnoszonej do 31 stycznia oraz odroczenie do 31 października 2021 roku drugiej, wnoszonej do 31 maja i trzeciej – do 30 września.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych usytuowanych na terenie Lublina powinni dokonać opłaty w taki sposób, aby była zaksięgowana na rachunku Urzędu Miasta Lublin najpóźniej 31 października br.

Brak wniesienia opłaty we wskazanym powyżej terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej.