Już dziś można zgłosić udział w spotkaniu z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Miasta Lublin, dotyczącym stworzenia „Planu dla dzielnic”. Rusza cykl spotkań, spacerów i warsztatów, których efektem będzie stworzenie 27 „Planów dla dzielnic”.

W ramach tworzenia „Planów dla dzielnic” przez najbliższe dwa kwartały odbędą się spotkania w dzielnicach. Udział w nich wezmą Prezydent Miasta i jego zastępcy, miejscy planiści, pracownicy Biura Partycypacji Społecznej, Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz dyrektorzy wydziałów i instytucji miejskich. Wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic, lokalnymi działaczami i liderami opinii porozmawiają oni o przyszłości poszczególnych dzielnic. Kolejnym krokiem będą spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omówione zostaną tematy poruszane podczas spotkań jesienno-zimowych. Następnym etapem będą warsztaty, na których wypracowane zostaną założenia ostatecznego kształtu „Planów dla Dzielnic”. Finalną wersję opracowań poznamy w 2023 r.

Poniżej znajdują się linki do formularzy zgłoszeniowych. Prosimy o wypełnienie klikając na wybrany termin spotkania:

  • 4 listopada, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej 7 (dzielnice: Czuby Południowe i Węglin Południowy);
  • 30 listopada, godz. 17.00, Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50 (dzielnice: Sławin, Sławinek, Szerokie);
  • 7 grudnia, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Podzamcze 9  (dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary).
     

Termin zapisów upływa na dwa dni przed planowanym spotkaniem.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia co do wielkości zgromadzenia, na spotkania obowiązują zapisy. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu.
Uczestnictwo można także zgłosić telefonicznie pod numerem: 81 466 2554.

Terminy kolejnych spotkań wyznaczane będą sukcesywnie, z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Podczas spotkań istnieje możliwość skorzystania z "kącika animacyjnego" dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 1-3 klasy szkoły podstawowej.

Zapraszamy!