Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 1000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kontrabanda ukryta była na nieużytkowanym stoisku na targowisku oraz w pustostanie na terenie gminy Niemce. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wynosiłyby blisko 25 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami LUCS realizując ustalenia własne dokonali przeszukania nieużytkowanych stoisk na targowisku w centrum Lublina. Z informacji mundurowych wynikał, że mogą być tam ukrywane papierosy bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo operacyjni uzyskali informację o papierosach ukrytych w pustostanie w gminie Niemce.

Podczas przeszukań funkcjonariusze odnaleźli łącznie blisko 1000 paczek nielegalnych papierosów. Wstępne obliczenia wskazują, że gdyby kontrabanda trafiła na rynek, to straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby blisko 25 tysięcy złotych.

Posiadanie papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz wprowadzanie ich do obroty stanowi naruszenie przepisów karno-skarbowych i zagrożone jest karą grzywny i przepadkiem nielegalnego towaru.

Komisarz Kamil Gołębiowski