na zdjęciu widać licznych uczestników wydarzenia

Organizacje pozarządowe to niezwykle ważne podmioty działające w całej Polsce. Realizują wiele zadań publicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Aby wesprzeć współpracę pomiędzy organizacjami i lokalnymi samorządami, 24 września w Urzędzie Gminy Jabłonna zorganizowane zostało Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego, którego organizatorem było Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.

Podczas spotkania omówione zostały między innymi bieżące aspekty prawne dotyczące funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych. Z paneli dyskusyjnych uczestnicy Forum dowiedzieli się między innymi o działalności rad pożytku publicznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także na temat wolontariatu na terenach wiejskich oraz możliwości współpracy z Fundacją Bank Żywności w zakresie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

            Podczas Forum prezentację na temat nowych funduszy unijnych przedstawili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Forum Organizacji Pozarządowych było także miejscem na zawarcie współpracy pomiędzy organizacjami w zakresie wspólnej realizacji różnego rodzaju projektów i inicjatyw.

 

 Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Magdalena Sałek-Lewczyk – Wójt Gminy Jabłonna oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

 

powitanie uczestników forum przez prowadzących

uczestnicy forum

uczestnicy forum

występ kapeli Cyja