Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

W piątek, 17 września odbywa się w Lublinie konferencja edukacyjna „Społeczność romska – tradycja i współczesność – edycja III”. Wydarzenie realizowane jest w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Główną ideą tej inicjatywy jest wymiana doświadczeń w zakresie działań samorządowych na rzecz społeczności romskiej oraz edukacji dzieci romskich. W spotkaniu biorą udział reprezentanci społeczności romskiej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji społecznych i placówek oświatowych z całej Polski oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poniżej znajduje się szczegółowy program konferencji:

  • 8.30 - 9.00 – rejestracja uczestników;
  • 9.00 - 9.15 – otwarcie – Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin;
  • 9.15 - 9.45 – Romowie - historia, kultura, integracja – Adam Bartosz, etnograf, cyganolog, wieloletni Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie;
  • 9.45 - 10.00 – Życie współczesnych Romów – Bogdan Szczerba, Prezes Stowarzyszenia ROM;
  • 10.00 - 10.15 – przerwa;
  • 10.15 - 10.45 – Działania i projekty na rzecz społeczności romskiej. Doświadczenia w kontekście europejskim – dr Małgorzata Milewska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
  • 10.45 - 11.45 – Działania i projekty samorządowe na rzecz społeczności romskiej. Możliwości wsparcia rodzin romskich. Wymiana dobrych praktyk – Anna Kieler, Zastępca Dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Joanna Wajda, Wiceprezeska Fundacji Dom Pokoju, Anna Krakowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Beata Wagner, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach;
  • 11.45 - 12.00 – przerwa;
  • 12.00 - 13.00 – Edukacja dzieci romskich – prezentacje doświadczeń wybranych miast – Izabela Ordyniak, Romska Świetlica Rodzinna w Olsztynie, Elżbieta Siokało, Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu, Bożenna Kowalik, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Lublinie;
  • 13.00 - 14.00 – Dyskusja nt. wyzwań i możliwości współpracy z mniejszością romską i podsumowanie spotkania – Moderator: dr Małgorzata Milewska.

Konferencja odbywa się w hotelu Hampton by Hilton Lublin przy al. Kompozytorów Polskich 1.