Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Przedsiębiorcy sektora transportu zbiorowego mają szanse wzięcia udziału w szkoleniu "Różni Podróżni - obsługa bez barier" z zakresu potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, korzystających z transportu zbiorowego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi. Skierowane jest zarówno do pracowników obsługujących w swojej codziennej pracy podróżnych, jak i pracowników działów zajmujących się kapitałem ludzkim, trenerów wewnętrznych oraz kadrę zarządzającą przedsiębiorstw transportu zbiorowego.

Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK) i Instytutem Transportu Samochodowego (ITS).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie PFRON.