Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Informujemy o możliwości korzystania z bezpłatnej rehabilitacji w placówce - Revita Arkadiusz Sałbut  przy ul. Głowackiego 35 w Lublinie. W ofercie leczenia: rehabilitacja ambulatoryjna, domowa oraz pocovidowa. Dodatkowo do końca tego roku w placówce realizowana  jest bezpłatna rehabilitacja dla osób z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Nie ma konieczności posiadania skierowania. Usługa jest dostępna w ramach rządowego programu "Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021". Terminy oczekiwania w placówce są bardzo krótkie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Revita  oraz pod numerem telefonu 81 444 66 60.