Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński złożył życzenia funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji z okazji Świąt Wielkanocnych