Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kontrabanda ukryta była na nieużytkowanych stoiskach na targowisku przy al. Tysiąclecia. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wynosiłyby blisko 17 tys. złotych.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z komisariatu II oraz LUCS realizując ustalenia własne dokonali przeszukania nieużytkowanych stoisk na targowisku przy ulicy al. Tysiąclecia. Z informacji mundurowych wynikało, że mogą być tam ukrywane papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Podczas przeszukania policjanci odnaleźli ponad 700 paczek nielegalnych papierosów. Wstępne obliczenia wskazują, że gdyby kontrabanda trafiła na rynek, to straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby blisko 17 tys. złotych.

Posiadanie papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz wprowadzanie ich do obroty stanowi naruszenie przepisów karno-skarbowych i zagrożone jest karą grzywny i przepadkiem nielegalnego towaru.

KG