Dziś lubelscy policjanci oddawali to, co najcenniejsze - swoją krew potrzebną dla ratowania życia drugiego człowieka. Akcja krwiodawstwa odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Uzyskana krew została przeznaczona dla zmagającej się z ciężką chorobą Izabeli Kowalik - żony naszego kolegi z KPP w Krasnystawie.

Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których życie ludzkie często bywa zagrożone. Niejednokrotnie pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew. Policjanci mając tego świadomość cyklicznie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa.

Tak było też i dzisiaj. Od godziny 9 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3 odbyła się akcja krwiodawstwa. Organizatorem akcji był Komendant Miejski Policji w Lublinie nadkom. Sławomir Włada oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni, na czele z kierownictwem KMP w Lublinie oddali dziś krew dla zmagającej się z nowotworem krwi Izabeli Kowalik- żony naszego kolegi z KPP w Krasnystawoe.

KG

  • policjanci oddają krew
  • policjanci oddają krew
  • policjanci oddają krew
  • policjanci oddają krew
  • policjanci oddają krew