Zdjęcie Artykułu

Starostwo Powiatowe w Lublinie pozyskało środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 57 011,13 zł oraz wkład Powiatu Lubelskiego w wysokości 578,87 zł pozwoliły sfinansować zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Bychawie.

przekazanie urządzenia