Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Spotkanie kadry kierowniczej garnizonu policji lubelskiej z okazji Świąt Wielkanocnych odbyło się dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Gości powitał insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. W świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania złożyli sobie wzajemnie życzenia.

Kapelan Lubelskiej Policji Święci Jajka.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych dzisiaj o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie odbyło się przedświąteczne spotkanie kadry kierowniczej garnizonu policji lubelskiej.

Kadra kierownicza Lubelskiej Policji

Gości powitał insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli komendanci wojewódzcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz rodziny policjantów, którzy zginęli na służbie.

insp. Robert Szewc  przemawia do gości.

W tej miłej świątecznej atmosferze zgromadzeni goście złożyli sobie wzajemnie życzenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie dzieli się jajkiem Świątecznym.

K.K.

  • Kapelan policji przemawia do gości.
  • insp. Mariusz Siegieda oraz mł.insp. Jerzy Czebreszuk
  • Komendant Wojewódzki dzieli się jakiem świątecznym z kadrą kierowniczą.