Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lublin

Służba w Policji nie tylko niełatwe powołanie ale także szlachetna misja wymagająca poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi. To również codzienna dbałość o budowanie wizerunku Policji jako służby profesjonalnej i skutecznej.